Filosofisch hoekje

Als er iets is dat je tijdens een fietsreis hebt, is het tijd. Tijd om de omgeving rondom je waar te nemen, tijd om te observeren en tijd om na te denken en te reflecteren. Reflectie is één iets, maar er effectief iets mee doen is nog iets anders.
We willen tijdens onze reis graag enkele van onze gedachtekronkels neerschrijven op papier. Zo hopen we de geleerde lessen tijdens onze reis beter te kunnen bewaren en toe te passen in ons verdere leven. 

Hieronder kan je een overzicht vinden van de blogs met een ‘filosofisch’ kantje. 

"The unexamined life is not worth living"

- Socrates -